Jiu Jitsu Magazine 2014
Press
Jiu Jitsu Magazine 2014
Jiu Jitsu Style Magazine 2013
Press
Jiu Jitsu Style Magazine 2013
Jiu Jitsu Magazine 2013
Press
Jiu Jitsu Magazine 2013
Jits Magazine 2012
Press
Jits Magazine 2012
Voices of Art Magazine 2001
Press
Voices of Art Magazine 2001